Apie projektą

2018–2019 m. Lietuvos nacionalinis kultūros centras (toliau – LNKC) įgyvendino investicijų projektą „Lietuvos nacionalinio kultūros centro veiklos plėtra: Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ (toliau – Projektas).

Projektas buvo skirtas nematerialaus kultūros paveldo (toliau – NKP) vertybių išsaugojimo, tęstinumo užtikrinimo ir sklaidos kokybės gerinimui, siekiant įgyvendinti Lietuvos įsipareigojimus pagal UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvenciją.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas NKP vertybių apsaugai, perimamumui, tęstinumui ir sklaidai, sukuriant ir įdiegiant Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado (toliau – Sąvadas) informacinę sistemą (toliau – IS) ir informacinių technologijų priemonėmis valdyti duomenis apie Lietuvos NKP vertybes.

Projekto tikslinės grupės:

 • Sąvado valdytojas ir tvarkytojas;
 • specialistai – valstybės įstaigų, savivaldybių administracijų, kultūros, švietimo, aplinkos sistemų įstaigų atsakingi darbuotojai;
 • bendruomenės, organizacijos;
 • Sąvado IS naudotojai ir pirminių duomenų teikėjai;
 • visi besidomintys profesinių kompetencijų ugdymo tikslais;
 • visuomenė.

Svarbiausi Sąvado IS uždaviniai:

 • Teikti duomenų apie LNKC teikiamas elektronines paslaugas bei Sąvado IS naudotojams užtikrinti galimybę jas gauti;
 • Priimti iš pirminių duomenų teikėjų teikiamus, įvesti sukauptus įvairių rūšių duomenis apie NKP vertybes;
 • Saugoti, sisteminti, atnaujinti NKP vertybių duomenis;
 • Automatizuoti duomenų apie NKP vertybes tvarkymo ir apskaitos procesą;
 • IS aplinkoje valdyti ir administruoti paraiškų dėl NKP vertybių įtraukimo į Sąvadą aprobavimo procesą;
 • Vykdyti NKP vertybių paiešką;
 • Teikti duomenis apie į Sąvadą įtrauktas NKP vertybes IS naudotojams;
 • Užtikrinti, kad visuomenei būtų prieinami vertingi duomenys apie NKP.

Įgyvendinant Sąvado IS uždavinius pasiekta šių rezultatų:

 • Sukurta daugiapakopės architektūros, paremta šiuolaikinėmis technologijomis, Sąvado IS, kurią sudaro 5 komponentės: Sistemos administravimo ir saugos komponentė, Sąvado duomenų tvarkymo, paslaugų teikimo valdymo, išorės svetainės, elektroninių paslaugų komponentės.
 • Sąvado IS kaupiami NKP reiškinių, tradicijų, plėtojimo veiklų pasiūlymų, paraiškų (pateiktų, aprobuotų, atmestų, įtrauktų į Sąvadą) duomenys. Sukurti procesai užtikrina sklandų paraiškos apdorojimą. Filtravimo, rūšiavimo ir ataskaitų mechanizmai leidžia greičiau rasti informaciją, priimti sprendimus, rengti ataskaitas kontroliuojančioms institucijoms ar visuomenei.
 • Sąvado IS išorės svetainės naudotojai galės rasti informaciją apie 6 e-paslaugas; o prisijungę naudojantis Elektroniniais valdžios vartais ar elektroniniu paštu, galės gauti šias paslaugas: Pasiūlymų teikimas, Vertybės paraiškos teikimas, Prašymo gauti daugiau duomenų teikimas, Klausimo teikimas, Vertybės būklės ataskaitos teikimas.
 • Automatizuotas Sąvado IS pirminių duomenų apie NKP vertybes teikimo procesas – išoriniai naudotojai, prisijungę prie Sąvado IS svetainės, galės teikti vertybių pasiūlymus, paraiškas ir įtrauktų vertybių būklės ataskaitas elektroniniu būdu. Informavimo priemonėmis pareiškėjui bus teikiama aktuali informacija.
 • Automatizuota dalis paraiškų priėmimo, stebėsenos, vertinimo procesų; IS padės atlikti paraiškų ekspertavimą, pateikti informaciją apie sprendimus dėl įtraukimo į Sąvadą.
 • Sukurta, pildoma, prižiūrima Sąvado išorės svetainė lietuvių ir anglų kalbomis.

Projektui skirtas finansavimas iš Valstybės investicijų 2018–2020 metų programos. Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 340 „Dėl valstybės investicijų 2018–2020 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus“.

IS sukūrimo ir įdiegimo paslaugas teikė viešojo pirkimo konkursą laimėjusi UAB „Labbis“, o techninės specifikacijos parengimo ir techninės priežiūros teikimo paslaugas vykdė viešojo pirkimo konkursą laimėjusi UAB „Logas“.

 

Nuotraukų galerija

Įrašo sukūrimo data: 2019-04-15 09:21:50 Paskutinio atnaujinimo data: 2022-09-30 15:32:32
Dalintis
×
Jūsų patogumui ir geresnei patirčiai svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Tęsdami naršymą, Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašomi. Privatumo ir slapukų politika.