Meniu

ŽOLINĖS ATLAIDŲ ŠVENTIMO TRADICIJA KREKENAVOJE

Sąvadas / Vertybės / Žolinės atlaidų šventimo tradicija Krekenavoje

Žolinės atlaidai Krekenavoje

ŽOLINĖS ATLAIDŲ ŠVENTIMO TRADICIJA KREKENAVOJE

Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas

Senojoje tradicinėje kaimo bendruomenėje per Žolinę buvo švenčiama augmenijos branda ir dėkojama už derlių, ūkininkai ruošdavo vaišes, lankydavo vieni kitus. Įsigalėjus krikščionybei, Žolinė sutapatinta su Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo diena. Šventės sakralumą, svarbą ir ilgametės tradicijos tęstinumą Aukštaitijos regione atspindi Didieji Krekenavos Žolinės atlaidai, žinomi nuo XV a. pab. Kasmet tūkstančių žmonių lankoma šventė vyksta rugpjūčio 14–21 d. Mažosios bazilikos vardą turinčioje Krekenavos bažnyčioje ir jos prieigose.

Krekenaviškiams Žolinės yra atsinaujinimo šventė, proga sukviesti gimines ir draugus, surengti kermošių, ragauti vasaros pabaigai būdingų vaišių. Prie šventės dauguma parapijiečių prisideda darbu ir aukomis: pina žolynų vainikus, puošia bažnyčią, šventorių, rūpinasi procesija, nakvyne piligrimams. Tikinčiuosius čia traukia istorinę ir meninę vertę turintis stebuklingasis Dievo Motinos su Vaikeliu paveikslas, kuriam pagerbti krekenaviškiai šimtmečius kūrė ir puoselėjo savas tradicijas – jis puošiamas votais, meldžiamasi ar su intencija einama aplink jį keliais.

Žolynų puokščių ruošimas, vainikų, bromų pynimas – taip pat senas vietos paprotys, kurį, atgavus Nepriklausomybę, atgaivino ir tęsia parapijos bendruomenė. Tikima, kad per pamaldas pašventintos puokštelės, kruopščiai surištos iš skirtingas simbolines reikšmes turinčių augalų, atlieka apsauginę funkciją – jos, laikomos garbingoje namų vietoje, atbaido nelaimes, o prieš Velykas su verba yra pagarbiai sudeginamos.

Krekenavos parapijos bendruomenė entuziastingai palaiko ir tęsia Žolinių atlaidų šventimo tradiciją, aktyvina jaunimą, buria savanorių, žolynų vainikus pinančių Krekenavos ir apylinkių gyventojų būrį.

Nuotraukoje: Žolinės atlaidai Krekenavoje.

Teikėjas – Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos bendruomenė, 2020.

Dalintis