Meniu

Teikėjams

Sąvadas / Teikėjams

2021 m. paraiškų teikimas

Pasiūlymų sąrašo teikimas – iki gegužės 5 d.
Konsultacijos – gegužė–rugsėjis
Paraiškų rengimas ir derinimas – iki spalio 1 d.
Paraiškų teikimas – iki spalio 22 d.
Metinis seminaras – bus patikslinta.
Paraiškų svarstymas – iki lapkričio 25 d.

Metodika

Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado komisijos nariai (pdf) ir darbo reglamentas (pdf).
Paraiškų vertinimo kriterijai (pdf).

Pasiūlymų sąrašas (doc forma).
Paraiška (doc forma).
Seminarų medžiaga: 2021-03-17, 2020-11-11, 2018-11-21, 2017-11-22, 2017-06-06, 2016-12-14.

Bendra informacija

UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija. Įgyvendinimo veiklos direktyvos (pdf).
Raštas merams dėl Sąvado kūrimo 2017-01-26 R1-35 (pdf).
Savivaldybių specialistai, atsakingi už vertybių teikimą Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadui, sąrašas (pdf).

Nuorodos