Meniu

SKUDUTIŠKIO (MOLĖTŲ R.) ŠVENTVIETĖS LANKYMAS

Sąvadas / Vertybės / SKUDUTIŠKIO (MOLĖTŲ R.) ŠVENTVIETĖS LANKYMAS

„Skudutiškio šventvietė, Ritos Varatinskienės nuotrauka, 2018 m.

SKUDUTIŠKIO (MOLĖTŲ R.) ŠVENTVIETĖS LANKYMAS

Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas

Skudutiškio šventvietė, kitaip dar vadinama Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo vieta, – tai gamtinė erdvė, kurios gerbimas, lankymas atspindi senojo prigimtinio ir krikščioniškojo tikėjimo apraiškų sampyną.

Šventvietę sudaro keturi akmenys ir į Skudutės upelį įtekantis šaltinis. Akmuo, ypač su ženklais, nuo seno laikytas amžinybės, dieviškumo, šaltinio vanduo – gyvybės galių pasireiškimu. Didžiausias riedulys – itin įspūdingas, išvagotas gyslomis, su aiškiai matoma Marijos pėda. Vietos žmonių pasakojimais, XVIII a. prieš marą čia pasirodžiusi Marija ir gelbėjusi juos nuo mirties. Netoliese guli antrasis akmuo su Dievo arba Kristaus pėdomis. Trečiasis akmuo yra su Vyties kryžiumi arba kalavijo ženklu. Ketvirtasis širdį primenantis akmuo vadinamas Jėzaus širdimi arba Sveikatos akmeniu.

Į šventvietę dažniausiai atvykstama prašyti sveikatos sau bei artimiesiems. Pasakojama, kad nusiprausę šiuo vandeniu akis praregėdavę, nevaikštantys – pradėdavę vaikščioti. Žmonės čia atlieka tam tikras apeigas: medituoja, meldžiasi, aukoja, puošia akmenis lauko gėlėmis, geria šaltinio vandenį, prausiasi juo, braido, pasiima vandens, samanėlių nuo akmenų, akmenukų iš upelio dugno, pagremžia ir pačių mitologinių akmenų, taip juos žalodami, bet tikėdami pagijimo galia.

Šventvietė ypač lankyta per didžiuosius Skudutiškio parapijos Šv. Trejybės atlaidus, išsiskirdavusius čia suplūstančia gausybe elgetų, Žolines. Tradicija gyva iki šių dienų: žmonės iš aplinkinių kaimų ir netgi iš tolimiausių Lietuvos kampelių atvyksta į Skudutiškį prie šventų akmenų ir šaltinio, dažniausiai apie juos išgirdę iš savo artimųjų. Skudutiškio šventvietę globoja vietos bendruomenė.

Nuotraukoje: Skudutiškio šventvietė, Ritos Varatinskienės nuotrauka, 2018 m.

Teikėjas – Molėtų krašto muziejus, 2018
Saugotojas – Skudutiškio seniūnijos bendruomenė  

Dalintis