Meniu

Naujienos

Sąvadas / Naujienos

Sąvado iškilmių vaizdo įrašas

Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas 2019

Vis dar gražių įspūdžių pilni dalinamės su jumis kovo 15 d. vykusių Nematerialaus kultūros paveldo vertybių paskelbimo iškilmių transliacijos per LRT Plius kanalą įrašu. Dėkojame mūsų bičiuliui Nacionaliniam transliuotojui, kad taip prasmingai prisidėjo prie šios džiugios šventės iškilmingumo, įspūdingumo ir galimybės ją stebėti visiems, netilpusiems į Vilniaus rotušę! Taip pat dėkojame ir visiems dalyvavusiems, teikusiems paraiškas, saugojantiems vertybes ir atėjusiems pasveikinti.

Vaizdo įrašas: Tapatybės kodas.

2019-03-26

2018 m. vertybių pristatymas Rotušėje

Rotušėje – Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių paskelbimo iškilmės

Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas 2019

Kovo 15 d. iškilmingoje ceremonijoje Vilniaus rotušėje pristatytos devynios 2018 metais į nacionalinį sąvadą įrašytos nematerialaus kultūros paveldo vertybės ir įteikti sertifikatai jų saugotojams bei paraiškų teikėjams. Tradicinės kultūros puoselėtojus sveikino Lietuvos Respublikos kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas, įrašymą į sąvadą liudijančius sertifikatus teikė iškilūs Lietuvos visuomenės, kultūros, sporto veikėjai.

Tam, kad paveldas išliktų ateities kartoms, stiprėtų jo sklaida, svarba, būtų užtikrinta visokeriopa apsauga, Lietuva pasitelkė tarptautinį instrumentą – 2004 m. priėmė UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvenciją. Ja vadovaujantis kuriamas visuomenei atviras ir reikšmingas nacionalinis Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas, kuriame – žmonių per amžius sukaupti įgūdžiai, žinios, susiformavusios tradicijos.

2017 m. buvo patvirtintos pirmosios dešimt Lietuvos Nematerialaus kultūros paveldo sąvado vertybių. Šiuo įrašymu Sąvadą papildė dar devynios tradicijos: lietuviškos ristynės, tarptautinis folkloro festivalis „Skamba skamba kankliai" Vilniuje, verbų rišimo tradicija Vilniaus krašte, muzikavimas bandonijomis Tauragės krašte, visaginiečių totorių pavasario ūkio darbų pabaigtuvių šventė „Sabantujus", Skudutiškio (Molėtų r.) šventvietės lankymas, Biržų krašto sutartinių atlikimas, Šiaurės rytų aukštaičių muzikavimas Peterburgo armonika ir užlietų Kauno rajono kaimų dainavimo tradicija.

„Norėčiau palinkėti, kad šie įrašai į Sąvadą mus vienytų. Tegu šios vertybės - mūsų etninės vertybės – riša mus visus kaip ta spalvinga verba į gyvybingą bendruomenę ir valstybę," – linkėjo Kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas.

Melodingos Biržų krašto sutartinės ir jų atlikimas penkiastygėmis kanklėmis analogo neturi nei Lietuvoje, nei pasaulyje. Šia unikalią mūsų krašto tradiciją renginyje skambiai pristatė Biržų "Saulės" gimnazijos ragininkai ir Pabiržės folkloro ansamblio „Žemyna" dainininkės. Paraiškos teikėjas, Pabiržės tautinės kultūros draugijos atstoves, sveikino ir tęstinumo vertę tvirtinantį sertifikatą įteikė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos prof. dr. habil. Daiva Vyčinienė. 

Verbų gamyba yra ilgas, sudėtingas, žinių, meistriškumo reikalaujantis darbas. XIX a. viduryje susiformavusią, iki šiol gyvuojančią tradiciją pristatė ir verbų gimimo procesą demonstravo Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija, Tradicinių amatų centras Houvalto dvare Maišiagaloje ir Čekoniškių buities seklyčia. Sertifikatą tradicijos saugotojoms teikė dailininkas Saulius Valius.

Ypatingą muzikavimą bandonijomis, kai tempiant ir glaudžiant instrumento dumples tuo pačiu mygtuku išgaunami skirtingo aukščio garsai, tad galima muzikuoti įvairiomis tonacijomis, pademonstravo Tauragės krašto muzikantai. Tauragės kultūros centro atstovams sertifikatą įteikė operos solistas tauragiškis Liudas Mikalauskas.

1959 m. Nemuno vandeniui užliejus net 33 kaimus prie Kauno marių, gyventojai išsikėlė į naujas gyvenvietes, tačiau jų prisiminimuose išliko senųjų kaimų dainavimo tradicijos, pagarba papročiams, tautosakai. Atsineštas dugniečių dainas, išsiskiriančias melodijų vingrumu, atliko Samylų kultūros centro folkloro ansamblis „Samylų senolės" ir jų vaikaičiai. Tęstinumo vertę tvirtinantį dokumentą Samylų seniūnijos bendruomenės žmonėms teikė dainininkas Vaidas Baumila, kurio močiutė dainuoja Samylų ansamblyje.

Apie įspūdingą Visaginiečių totorių pavasario ūkio darbų pabaigtuvių šventę Sabantujų, susiformavusią prieš 3 tūkst. metų ir menančią senąsias Kazanės totorių tradicijas, papasakojo Visagino totorių bendrija ir jos vadovė Zilya Karimova. Daugiau nei 20 metų Lietuvoje puoselėjamos tradicijos saugotojams sertifikatą įteikė filosofas, dailininkas dr. Arūnas Gelūnas. 

Bendruomeninę tradiciją lankyti Skudutiškio šventvietę pristatė Molėtų krašto muziejaus ir Skudutiškio bendruomenės žmonės. Ši gamtinė erdvė, garsėjanti mitologiniais akmenimis ir stebuklingu šaltiniu, kitaip dar vadinama Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo vieta. Skudutiškio šventvietė lankoma nuo seniausių laikų, šios vietos sakralumą pripažįsta ir katalikų bažnyčia. Tradicijos puoselėtojus sveikino ir sertifikatą teikė etnologas dr. Libertas Klimka.

Sodriais akordiniais sąskambiais ir charakteringa melodija Šiaurės rytų Aukštaitijos muzikantai pristatė muzikavimo Peterburgo armonika tradiciją. Paraiškos teikėjus iš Utenos kraštotyros muziejaus sveikino ir tęstinumo vertę tvirtinantį dokumentą įteikė aktorius, dainų autorius ir atlikėjas Gediminas Storpirštis.

Ristynės, kovos be ginklo rūšis, Lietuvoje buvo žinomos nuo seno, plačiai minimos sakytinėje lietuvių tautosakoje. Tradiciją, kuri šiandien atgimsta kaip sporto šaka, pristatė asociacijos „Lietuviškų ristynių federacija" prezidentas Tomas Gervė ir kovotojų pora. Sertifikatą tradicijos saugotojams įteikė Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė.

Seniausias šalyje folkloro festivalis „Skamba skamba kankliai" neįsivaizduojamas be sutartinių, kitų folkloro žanrų, teminių koncertų, pasidainavimų, naktišokių. Jis nuolat papildomas naujais sumanymais, jaunimą traukiančiais kūrybinio folkloro projektais, edukaciniais užsiėmimais. Metiniais folkloro atlaidais vadinamas, 4–6 dienas Vilniuje trunkantis visiems atviras renginys padeda stiprinti ryšį su savo tauta, kultūra, suteikia prasmingų, vertingų patirčių. Įrašymą į sąvadą liudijantį sertifikatą tradicijos puoselėtojams – Vilniaus etninės kultūros centro ir folkloro bendruomenės atstovams – įteikė kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas.

Ceremoniją Rotušėje vainikavo smagi lietuviška polka, kuriai visą salę šokti sukvietė Vilniaus universiteto folkloro ansamblis „Ratilio" – pagrindinis festivalio „Skamba skamba kankliai" talkininkas.

Iškilmėse taip pat dalyvavo Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado veiklos grupės vadovė, Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus pavaduotoja Vida Šatkauskienė, Vilniaus rajono merė Marija Rekst, Molėtų rajono meras Stasys Žvinys, savivaldybių ir bendruomenių atstovai, folkloro ansamblių vadovai ir kiti svečiai, koncertavo muzikos kūrėjas, atlikėjas Saulius Petreikis su grupe. Renginį vedė žurnalistė, televizijos laidų vedėja Ugnė Galadauskaitė. Šventė buvo tiesiogiai transliuojama per LRT Plius kanalą.

Sąvado valdytojas Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir tvarkytojas Lietuvos nacionalinis kultūros centras paraiškų teikimą sąvadui skelbs kiekvienais metais, tad savo tradicijas saugančios ir tęsiančios bendruomenės turės galimybę jas išryškinti ir parodyti kitiems.

Šiandien mūsų sąvade jau turime 22 vertybes, įskaitant 10 įrašytų 2017 m. ir tris jau esančias UNESCO Reprezentatyviajame nematerialaus kultūros paveldo sąraše – kryždirbystę ir kryžių simboliką Lietuvoje, lietuvių polifonines dainas sutartines, Dainų ir šokių švenčių tradiciją Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.

2019-03-18

2018 m. vertybių pristatymas – bukleto viršelis

Pristatomos 2018 m. nematerialaus kultūros paveldo vertybės

Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas 2019

Pristatome jums leidinį apie 2018 m. į Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą įtrauktas 9 tradicijas!

Sąvadą papildė Biržų krašto sutartinės ir jų atlikimas, užlietų Kauno rajono kaimų dainavimo tradicija, lietuviškos ristynės, muzikavimas bandonija Tauragės krašte, Skudutiškio (Molėtų r.) šventvietės lankymas, Šiaurės rytų aukštaičių muzikavimas Peterburgo armonika, tarptautinis folkloro festivalis „Skamba skamba kankliai“, verbų rišimo tradicija Vilniaus krašte, visaginiečių totorių pavasario ūkio darbų pabaigtuvių šventė Sabantujus.

Visų šių gražių vertybių saugotojams ir paraiškų teikėjams kovo 15 d. 18 val. Vilniaus rotušėje bus įteikti sertifikatai, juos sveikins žymūs kultūros žmonės, o renginį tiesiogiai rodys nacionalinis transliuotojas per „LRT Plius“ kanalą.

Vertybių pristatymas – bukletas (pdf).

2019-03-12

Seminaro dalyviai

Seminaras saugomų teritorijų darbuotojams

Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas 2019

Vasario 14 d. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos lankytojų centre Sąvado rengėjai vedė seminarą „Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas“ saugomų teritorijų darbuotojams – kultūrologams, etnografams, istorikams, kultūrinio kraštovaizdžio specialistams. Pristatytos sąvado veiklos, tikslai, svarba, paraiškų rengimo subtilybės ir diskutuota apie paveldą jų prižiūrimose teritorijose.

Iš tiesų susitikimas buvo seniai lauktas ir džiuginantis – toks perspektyvus tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir tarpusavio pagalba, kaip parodė praktika, padeda nuveikti daugybę gerų dalykų!

Dėkojame visiems dalyviams už šiltą priėmimą!

2019-02-15

Dainos iš marių dugno

Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas pasipildė devyniomis tradicijomis

Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas 2019

Į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą įtraukti reiškiniai mus pasiekė karta iš kartos, ir šiandien jie atveria tai, kas ir kokie mes esame, kaip gyvename, kas mums svarbu, kuo skiriamės nuo kitų. Ekspertų komisija įvertinusi paraiškas į Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą įtraukė dar devynis reiškinius.

Sąvadą papildė lietuviškos ristynės, tarptautinis folkloro festivalis „Skamba skamba kankliai“ Vilniuje, verbų rišimo tradicija Vilniaus krašte, muzikavimo bandonijomis tradicija Tauragės krašte, visaginiečių totorių pavasario ūkio darbų pabaigtuvių šventės „Sabantui“, Skudutiškio (Molėtų r.) šventvietės lankymo, Biržų krašto sutartinių atlikimo, Šiaurės rytų aukštaičių muzikavimo Peterburgo armonika ir užlietų Kauno rajono kaimų dainavimo tradicijos.

Nematerialaus kultūros paveldo vertybės – tai bendruomenėms, visuomenei reikšmingi nematerialaus kultūros paveldo reiškiniai, išlikę, gyvuojantys žodinės kūrybos, dainavimo, muzikavimo, šokio, amatų tradicijose, papročiuose, apeigose, šventėse, su gamta ir visata susijusioje žinijoje.

Kultūros paveldo vertybių sąrašui šiais metais pateikta net 21 paraiška iš Akmenės, Biržų, Kauno, Kėdainių, Klaipėdos, Mažeikių, Molėtų, Pakruojo, Raseinių, Rokiškio, Šilutės, Tauragės, Utenos, Visagino, Zarasų rajonų, Šiaulių ir Vilniaus miestų bei rajonų savivaldybių kultūros įstaigų ir bendruomenių. Devynias jose pateikiamas vertybes nutarta įtraukti į sąvadą, o kai kuriuos pristatymus tereikia šiek tiek patobulinti...

Tad šiandien mūsų sąvade jau turime 22 vertybes, priskaičiuojant 10 įrašytų 2017 m., ir tris jau esančias UNESCO Reprezentatyviajame nematerialaus kultūros paveldo sąraše – kryždirbystę ir kryžių simboliką Lietuvoje, lietuvių polifonines dainas – sutartines, Dainų ir šokių švenčių tradiciją Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.

Paraiškas svarsto šiam tikslui sudaryta ekspertų komisija, kuriai priklauso žymūs mūsų šalies kultūros tradicijas tyrinėjantys, saugantys ir plėtojantys asmenys: menotyrininkė dr. Teresė Jurkuvienė, etnologės dr. Elvyda Lazauskaitė, Gražina Kadžytė, Nijolė Marcinkevičienė, etnomuzikologai prof. Daiva Vyčinienė, dr. Gaila Kirdienė, dr. Gvidas Vilys, dr. Loreta Sungailienė, Kultūros ministerijos Kultūrinės atminties ir paveldo politikos skyriaus vyriausioji specialistė Irena Kezienė, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato Kultūros programų vadovė Milda Valančiauskienė ir Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus pavaduotoja etninės kultūros veikloms Vida Šatkauskienė.

Sąvado sudarytojai – Lietuvos nacionalinis kultūros centras – dėkoja visiems, teikusiems paraiškas, puoselėjantiems savo krašto ar visai Lietuvai bendrą nematerialų paveldą – renkantiems duomenis, tiriantiems, užtikrinantiems perdavimą, buriantiems ir skatinantiems bendruomenes jį pažinti ir saugoti, atveriantiems šias vertybes visuomenei.

Įrašymo iškilmes, kurių metų vertybių teikėjams ir saugotojams bus įteikti sertifikatai, planuojama surengti kovo viduryje.

Sąvado kūrimas – ilgalaikis įvairiapusis procesas, dėl kurio, tikimasi, įtrauktos vertybės ne tik įgauna nacionalinį statusą, o jų veiklos tampa prioritetinėmis skiriant valstybės ar savivaldybių paramą, bet ir stiprėja vertybių saugotojų bendruomenių prieraišumas prie savo aplinkos, visuomenės sąmoningumas, atsiranda daugiau galimybių darniai plėtrai, tradicijų, žinių, pasaulėvokos pritaikymui tiek žmogaus, tiek valstybės gyvenime.

Šis sąvadas yra valstybės įsipareigojimo 2004 m. Lietuvai ratifikavus UNESCO nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvenciją išraiška ir šios tarptautinės organizacijos skelbiamų pasaulio nematerialaus kultūros paveldo sąrašų analogas.

Panašius registrus kuria daugelis Europos ir pasaulio šalių, vertinančių savo kultūrinę tapatybę, tradicijas, aplinką ir dėl to pasiekusių visuomenės gerovės ar ekonominio proveržio. Tarp jų – Japonija, Kinija, Šveicarija, Belgija, Prancūzija, Italija, Kroatija, netolimos kaimynės – Čekija, Estija, Latvija, Lenkija, Norvegija, Slovakija, Vengrija ir t. t.

2018–2019 m. Lietuvos nacionalinis kultūros centras įgyvendina investicijų projektą „Lietuvos nacionalinio kultūros centro veiklos plėtra: Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas“. Sistema leis naudotis e. paslaugomis, saugiai sisteminti ir pateikti visuomenei duomenis apie vertingiausias gyvuojančias Lietuvos tradicijas, reiškinius, asmenis, jų grupes, kurie jas puoselėja. Sąvado išorės portalas bus šiuolaikiška ir patraukli priemonė viešojoje erdvėje pristatyti Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybes.

2019-02-13

Kvietimas teikti paraiškas

Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas 2019

Kviečiame savivaldybių institucijas, nevyriausybines organizacijas, bendruomenes ir pavienius asmenis bendradarbiauti sudarant nacionalinį Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą ir teikti vertybių pasiūlymus bei paraiškas.

Teikimo tvarka:
Pasiūlymų sąrašo teikimas – iki balandžio 1 d.
Konsultacijos – balandis–spalis
Paraiškų rengimas – iki spalio 1 d.
Regioniniai seminarai „Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado elektroninės paslaugos“ – spalis
Paraiškų teikimas per išorės portalą – iki lapkričio 10 d.
Paraiškų svarstymas – iki gruodžio 13 d.
Visi susiję dokumentai – skiltyje „Teikėjams“

2019-01-31

Žiūrų kaimo bendruomenės atstovams Vienoje įteiktas konkurso „Politikos inovacijų apdovanojimai“ diplomas

Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas 2018

Norime pasidžiaugti Žiūrų kaimo bendruomenės pasiekimu ir kuo nuoširdžiausiai juos pasveikinti! Šiais metais Žiūrų kaimo bendruomenė dalyvavo tarptautiniame Europos valstybių politinių iniciatyvų konkurse „Politikos inovacijų apdovanojimai“ ir tapo jo finalininke. Vienos Rotušėje vykusiuose apdovanojimuose bendruomenės atstovams įteiktas specialus nominacijos „Civilizacija“ diplomas. Džiugu, kad iš šešių Lietuvos ir aštuoniasdešimt įvairių Europos valstybių bendruomenių projektų, kurie pateko į finalą, pastebėtas ir įvertintas ir pačios mažiausios finalininkės – Žiūrų kaimo bendruomenės – projektas.

2018-12-07

Seminaro dalyviai Dubingiuose

Vyko jau trečiasis metinis seminaras

Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas 2018

Lapkričio 21–22 d. Dubingiuose vyko jau trečiasis metinis seminaras „Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas: rezultatai, klausimai, ateities darbai“, skirtas Sąvado specialistams. Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyviams už jų įsitraukimą, idėjas, savo savivaldybėse nuveiktus darbus ir už puikią advento vakaronę su pasakojimais apie darbus, nutikimus, įdomius rankdarbius ir dainas.
Esame dėkingi ir lektoriams, svariai praturtinusiems dalykinį seminaro turinį: kolegėms iš Estijos Epp Tamm ir Piret Leskovai, kurios pristatė savo šalies nematerialaus kultūros paveldo veiklų koordinavimo sistemą ir Mulgi regiono gerąsias praktikas – į Estijos sąvadą įrašytas kulinarinis paveldas įkvėpė vietos žmones daugiau domėtis savo istorija ir atrasti tik jiems būdingų bruožų!, taip pat Onai Drobelienei, kuri apžvelgė ir vedė diskusiją apie nematerialų paveldą saugomose teritorijose, Vykintui Vaitkevičiui, priminusiam, kad pasaulis skaitomas per savo patirčių žodyną ir kad vietovių vardai – užšifruotos mūsų šaknų istorijos, Libertui Klimkai, parodžiusiam, kokia svarbi yra etnožinija ir kaip ją išmanant galima patiems skaityti gamtos ženklus, Giedrei Godienei, puikiai suderinusi mokslines ir praktines žinias apie kultūrinį kraštovaizdį ir mūsų atsakomybes jį formuojant, taip pat ir mūsų fotografui Jonui Tumasoniai-Adominiui, paaiškinusiam kaip patys paprastomis priemonėmis galime filmuoti ir fotografuoti savo paveldą, bei Ernestui Samsonui, pristačiusiam subtilų ir įžvalgų filmą apie Šventosios kuršius „Vėjų žemė“.

2018-11-23

Kvietimas į seminarą

Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas 2018

Lapkričio 21–22 d. Lietuvos nacionalinis kultūros centras rengia metinį seminarą nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado specialistams. Seminaras vyks seminarų ir poilsio centre „Oro Dubingiai“ (Giraičių k. 8, Dubingių sen., Molėtų r.).
Seminaras skirtas aptarti aktualius su Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadu susijusius klausimus, nuveiktus darbus, kitų metų planus, 2018 m. pateiktas vertybių paraiškas, gerąsias kaimyninių šalių praktikas. Šio seminaro tema – gamtos ir kultūros sąveika nematerialiame pavelde.
Seminaro dalyvių registracija: goo.gl/kCPJA5.
Visi yra labai laukiami!

2018-10-24

Dzūkijos ir Suvalkijos seminaro dalyviai Prienų kultūros ir laisvalaikio centre

Balandžio 19, 25 ir 26 d. vyko regioniniai seminarai

Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas 2018

Balandžio 19, 25 ir 26 d. Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado veiklos grupė susitiko su visų Lietuvos regionų sąvado specialistais ir vertybių saugotojų bendruomenių atstovais. Vyko Sąvado regioniniai seminarai, kuriuose aptarti nuveikti ir būsimi darbai.
Daug dėmesio skirta savivaldybių gerosiomis vertybių saugojimo patirtims, aptarti numatomi pasiūlymai savivaldybių ir nacionaliniams sąvadams, aiškintasi, kaip tinkamai pildyti ir teikti paraiškas.
Tačiau labiausiai džiugino tai, kokia Lietuva iš tikrųjų yra įvairi, kiek daug yra unikalių tradicijų ir jas puoselėjančių žmonių. Pavyzdžiui, ar žinojote, kad Jiezno Lelijų gatvė iš tikrųjų kuo gražiausiai žydi – ir balčiausiais žiedais, ir dailiausiais trijų audėjų raštais; arba kad Margionyse po Vėlinių aštuonias dienas kapinaitėse deginami laužai, prie jų pabūti kartu, rimtyje pagerbti mirusius ir aptarti nūdienos reikalus susirenka esami ir buvę gyventojai; o štai netoli Kelmės auga stebuklinga Martyno pušis – prie jos prisilietęs aklas vaikinas Martynas praregėjo, apie tai pasklido žinia ir nuo to karto paprašyta pušis žmones saugo nuo nelaimių, ligų; Rusnės saloje vyksta Šaktarpis – pavasarinių potvynių izoliuoti vietiniai verda žuvienę, bendrauja vieni su kitais ir švenčia; o štai aukštaičiams klevas – ypač brangus medis, džiuginantis saldžia sula, spalvotais lapais rudenį, ant kurių taip pat kepama duona, ragaišiai, bangelės, kakorai?..
Dėkojame Ukmergės kultūros centrui ir kraštotyros muziejui, Prienų kultūros ir laisvalaikio centrui bei Kelmės kultūros centrui už pagalbą rengiant seminarus!
Primename, kad vertybių pasiūlymų sąrašus galite teikti iki gegužės 21 dienos, o vertybių paraiškas – iki spalio 10 dienos.

2018-04-27

Kvietimas teikti paraiškas

Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas 2018

Jau antrą kartą kviečiame savivaldybių institucijas, nevyriausybines organizacijas, bendruomenes ir pavienius asmenis bendradarbiauti sudarant nacionalinį Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą ir teikti vertybių pasiūlymus bei paraiškas.

Teikimo tvarka:
1. Pirminių pasiūlymų teikimas ir aptarimas – iki gegužės 21 d.
2. Paraiškų teikimas – iki spalio 10 d.
3. Paraiškų svarstymas ir sprendimų priėmimas – iki gruodžio 10 d.
Visi susiję dokumentai – skiltyje „Teikėjams“

2018-04-09

Kvietimas į seminarus

Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas 2018

Kviečiame Sąvado specialistus ir vertybių saugotojų bendruomenes į regioninius seminarus, į kuriuos kviečiama registruotis nurodytomis elektroninėmis formomis iki balandžio 13 d.:
1. balandžio 19 d. 10–16 val. Aukštaitijos regionui Ukmergės kraštotyros muziejuje (Kęstučio a. 9), registracija: goo.gl/huZWfD.
2. balandžio 25 d. 10–16 val. Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos regionams Kelmės kultūros centre (Vytauto Didžiojo g. 73), registracija: goo.gl/SBqGcH.
3. balandžio 26 d. 10–16 val. Dzūkijos ir Suvalkijos regionams Prienų kultūros ir laisvalaikio centre (Vytauto g. 35), registracija: goo.gl/RBJWBC.
Visi yra labai laukiami!

2018-04-09

Vertybių pristatymas – bukleto viršelis

Pristatytos pirmosios nematerialaus kultūros paveldo vertybės

Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas 2017

2018 metų kovo 9 d. iškilmingoje ceremonijoje Vilniaus rotušėje buvo pristatytos pirmosios dešimt nematerialaus kultūros paveldo vertybių, įtrauktų į nacionalinį sąvadą: Jūžintų krašto keptinis alus, Kurtuvėnų Užgavėnės, kupiškėnų vestuvės, šiaudiniai sodai, lopšinių ir vaikų migdymo tradicijos, senovinis stintelių ir seliavų gaudymas žiemą sukant bobas Mindūnų kaime ant Baltųjų Lakajų ežero, pietinių (šilinių) dzūkų dainavimo tradicija Žiūrų kaime, kryžių lankymas Griškabūdžio apylinkėse, polka Lietuvoje ir Kūčios.

Pranešimas žiniasklaidai (pdf).
Vertybių pristatymas – bukletas (pdf).
Renginio vaizdo įrašas.

2018-03-12