Meniu

Teikėjams

Sąvadas / Teikėjams

2017 m. paraiškų teikimas

Raštas dėl Sąvado seminaro ir paraiškų teikimo 2017-05-11, Nr. R1-182 (pdf)
Pasiūlymų sąrašo teikimas – iki birželio 12 d.
Konsultacijos – rugpjūtis–rugsėjis
Paraiškų teikimas – iki spalio 10 d.
Paraiškų svarstymas – iki lapkričio 20 d.
Vertybių, įtrauktų į Sąvadą, paskelbimas – iki gruodžio 15 d.

Metodika

Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado komisijos nariai (pdf) ir darbo reglamentas (pdf).
Paraiškų vertinimo kriterijai (pdf).

Pasiūlymų sąrašas (doc forma)
Paraiška (doc forma)
Seminarų medžiaga: 2017-11-22, 2017-06-06, 2016-12-14.

Bendra informacija

UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija. Įgyvendinimo veiklos direktyvos (pdf)
Raštas merams dėl Sąvado kūrimo 2017-01-26 R1-35 (pdf)
Savivaldybių specialistai, atsakingi už vertybių teikimą Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadui, sąrašas 2017 m. (pdf)
Nuorodos